Vedenie účtovníctva

Jednoduché účtovníctvo

 • spracovanie predložených dokladov
 • peňažný denník
 • fakturácia
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • pokladničná kniha
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • skladové hospodárstvo
 • evidencia majetku, odpisy
 • účtovná závierka, vypracovanie daňového priznania k dani
  z príjmov FO, spracovanie príslušných výkazov
 • poradenstvo a ďalšie služby podľa potrieb klienta
 • Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov

 • spracovanie predložených dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • pokladničná kniha
 • fakturácia
 • evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
 • skladové hospodárstvo
 • evidencia majetku, odpisy
 • účtovná závierka, vypracovanie daňového priznania k dani
  z príjmov PO, spracovanie príslušných výkazov a výstupov
 • poradenstvo a ďalšie služby podľa potrieb klienta
 • Jednoduché a podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie

 • spracovanie predložených dokladov
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • fakturácia
 • pokladničná kniha
 • evidencia majetku, odpisy
 • projektové účtovníctvo
 • účtovná závierka, spracovanie príslušných výkazov a výstupov
 • poradenstvo a ďalšie služby podľa potrieb klienta
 • Mzdy a personalistika

 • mesačné spracovanie miezd na základe predložených podkladov
 • vypracovanie výkazov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie prihlášok a odhlášok do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
 • vypracovanie príslušných výkazov pre Daňový úrad
 • spracovanie ročných zúčtovaní dane zo závislej činnosti a zdravotného poistenia
 • poradenstvo a ďalšie služby podľa potrieb klienta